Menu

Công ty Chứng khoán Bản Việt (VCI): Tổng giám đốc Tô Hải muốn mua thêm 6 triệu cổ phiếu

(Gamebangca.info) Ông Tô Hải, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC – mã chứng khoán: VCI) vừa đăng ký mua 6 triệu cổ phiếu VCI, tương ứng 3,65% vốn điều lệ.

Thời gian từ ngày 15/7 đến ngày 13/8 theo phương thức giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận. Nếu mua thành công, tỉ lệ sở hữu của ông Tô Hải tại VCSC dự kiến tăng từ 19,17% lên 22,82% vốn điều lệ.

Hiện bà Trương Nguyễn Thiên Kim, vợ ông Tô Hải cũng là một trong ba cổ đông lớn của VCSC với tỷ lệ sở hữu 5,35% vốn. Cổ đông lớn khác là quỹ Pyn Elite nắm giữ hơn 6% vốn.

Trước đó, 11/6, quỹ Kim Vietnam Growth Equity Fund – thành viên của nhóm quỹ KIM (Korea Investment Management) bán ra 255.000 cổ phiếu VCI, đưa tỷ lệ sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan giảm từ 6,13% xuống còn 5,97% vốn VCI.

Tại ĐHCĐ diễn ra tháng 6 vừa qua cũng đã bổ sung thêm tờ trình và thông qua việc cho phép ông Tô Hải và những người có liên quan được quyền nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến việc sở hữu từ 25% đến 35% số cổ phần có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Theo ông Hải, ông và gia đình đã sở hữu gần con số đó, do vậy, muốn nâng sở hữu phải thực hiện chào mua công khai. Trong đợt giảm giá mạnh trong dịch Covid-19, giá cổ phiếu xuống thấp nhưng ông Hải không thực hiện mua vào được. Chào mua công khai thì sẽ không thực tế về mặt tỷ lệ và có thể giá sẽ không hợp lý. Do đó, tờ trình thông qua không chào mua công khai để ông Hải có thể mua được lượng cổ phiếu mong muốn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *