Menu

Hết Resident Evil 3 đến Final Fantasy VII, bao giờ mới đến lượt các tựa game “cổ” này có bản remake riêng?

Hết Resident Evil 3 đến Final Fantasy VII, bao giờ mới đến lượt các tựa game “cổ” này có bản remake riêng?


Được đăng và chỉnh sữa tại Game Bắn Cá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *